Runy – pismo o wartościach magicznych

Runy określa się najstarszym pismem europejskim. Istnieje legenda znana wśród ludów germańskich, która opisuje powstanie tego pisma. Wg wierzeń człowiekowi podarował pismo bóg Odyn. Alfabet runiczny posiadał 24 znaki i nazywał się Futhark – nazwa zbudowana z sześciu pierwszych run w alfabecie (f, u, th, a, r, k).

Runy – połączenie z wszechświatem

Użytkownicy znaków tego pisma określają je jako narzędzia, które ma możliwość połączenia ich z wszechświatem. Są to energetyczne znaki, które przyciągając energię, posiadają możliwość odkrycia wielu wartości drzemiących w podświadomości człowieka. A drzemią w niej ogromne siły, który nie są wykorzystywane na co dzień. Podświadomością nazywamy pewną sferę psychiki człowieka, którą można wykorzystać na przykład poprzez hipnozę, w której usypiana jest nasza świadomość. Podświadomość posiada ogromne możliwości, które kierują życiem człowieka, kształtują go. Runy, jako łącznik podświadomości człowieka i wszechświata, pozwalają wpłynąć na jego pojmowanie rzeczywistości, uwypuklają jego dobre cechy, pozwalają zdobyć więcej siły, odwagę, dobroć, miłość. Wielu, którzy korzystają z magicznych mocy run, potwierdzają, jak duży wpływ miały na ich życie.