Runy – pismo o wartościach magicznych

Runy określa się najstarszym pismem europejskim. Istnieje legenda znana wśród ludów germańskich, która opisuje powstanie tego pisma. Wg wierzeń człowiekowi podarował pismo bóg Odyn. Alfabet runiczny posiadał 24 znaki i nazywał się Futhark – nazwa zbudowana z sześciu pierwszych run w alfabecie (f, u, th, a, r, k).

Runy – połączenie z wszechświatem

Użytkownicy znaków tego pisma określają je jako narzędzia, które ma możliwość połączenia ich z wszechświatem. Są to energetyczne znaki, które przyciągając energię, posiadają możliwość odkrycia wielu wartości drzemiących w podświadomości człowieka. A drzemią w niej ogromne siły, który nie są wykorzystywane na co dzień. Podświadomością nazywamy pewną sferę psychiki człowieka, którą można wykorzystać na przykład poprzez hipnozę, w której usypiana jest nasza świadomość. Podświadomość posiada ogromne możliwości, które kierują życiem człowieka, kształtują go. Runy, jako łącznik podświadomości człowieka i wszechświata, pozwalają wpłynąć na jego pojmowanie rzeczywistości, uwypuklają jego dobre cechy, pozwalają zdobyć więcej siły, odwagę, dobroć, miłość. Wielu, którzy korzystają z magicznych mocy run, potwierdzają, jak duży wpływ miały na ich życie.

Charakterystyka horoskopu chińskiego

Pełny cykl w chińskim horoskopie trwa aż 60 lat. Skąd się to bierze? Otóż cykl ten podzielony jest na pięć dwunastoletnich mniejszych cykli, które symbolizują pięć chińskich żywiołów, a są nimi:

– woda,

– ogień,

– drewno,

– metal,

– ziemia.

Cykl każdego z żywiołów wypełnia 12 lat, a każdy z nich przypisany jest do jednego z dwunastu zwierząt oznaczających konkretny znak zodiaku. Wyróżniamy zatem takie zodiaki jak: Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies i Świnia. W chwili obecnej (2017 rok) trwa cykl żywiołu ognia i rok Koguta.

Charakterystyka, powiązania i zalecenia w horoskopie

Każdego roku chiński horoskop tworzy instrukcje dla każdego ze znaków zodiaku, podobnie jak to ma miejsce w zachodnim systemie horoskopowym. Uwzględnia się przy tym cechy charakterystyczne dla danego znaku zodiaku (zwierzęcia) oraz żywioł w jakim się zodiak znajduje. Na tej podstawie można:

– określić grupę innych znaków zodiaku, które będą odpowiednimi partnerami, z którymi łatwiej będzie nawiązać kontakt,

– określić mocne i słabe strony, które warto wykorzystać w swoim życiu, aby uczynić swoje życie lepszym,

– wskazać role, zawody, zajęcia, które będą odpowiednie dla danej osoby, co pomoże w jej rozwoju,

– wskazać na szczęśliwą liczbę, atrybut, kolor czy inne elementy pasujące do danej osoby.