Rodzaje pentagramu

Wielu z nas decyduje się na noszenie amuletów. Zdajemy się na nie licząc na szczęście, bezpieczeństwo i powodzenie we wszystkich podejmowanych działaniach. Jednym z najpopularniejszych znaków, które wykorzystuje się w tym celu jest pentagram. Warto pamiętać, że istnieją co najmniej dwa rodzaje tego symbolu, a każdy z nich ma zgoła odmienne znaczenie.

Pentagram Biały

Pięcioramienna gwiazda, którą wyrysowano w pięciokącie foremnym, miała magiczną moc już dla ludzi starożytnych. Wiązano ją z przeróżnymi bóstwami, uważano za symbol perfekcji. Warto pamiętać, że sama liczba pięć ma szczególne znaczenie w kulturze. Oznacza pełną całość. Takie znaczenie pentagramu przetrwało do dziś, choć zostało zatarte przez wykorzystanie pentagramu w symbolice satanistycznej.

Pentagram Bafometa

W dzisiejszych czasach pentagramy kojarzą się raczej z okultyzmem i czczeniem diabła. Trzeba jednak mieć świadomość, że wykorzystywana jest tutaj zmodyfikowana symbolika. Pentagram Bafometa jest odwrócony jednym wierzchołkiem do dołu. Ma to odnosić się do wywrócenia wszelkiego porządku, wręcz „postawienia świata na głowie”. Jeśli więc chcemy nosić znak pentagramu jako symbol szczęścia, należy wybrać tradycyjny znak z wierzchołkiem skierowanym ku górze.